Nowe przepisy

Europa zatwierdza ofertę dotyczącą krajowego zakazu upraw GMO

Europa zatwierdza ofertę dotyczącą krajowego zakazu upraw GMO

Wikimedia Commons

Ryż po prawej stronie może zostać zakazany w krajach, które zdecydują się zrezygnować z przepisów pro-GMO.

Parlament Europejski właśnie znacznie ułatwił krajom członkowskim rezygnację z uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin, nawet jeśli wcześniej uzyskały one zgodę na uprawę przez Unię Europejską. Poprzednie prawo zezwalało na uprawę GMO w dowolnym miejscu w UE, oczekując na zatwierdzenie przez Parlament, ale to nowe prawo, które mogą wejść w życie do 2015 roku, pozwolą poszczególnym narodom zablokować uprawę roślin, które uważają za szkodliwe.

„Dzisiejsze głosowanie dałoby krajom europejskim solidne prawo do zakazu uprawy GMO na swoim terytorium, co utrudni przemysłowi biotechnologicznemu kwestionowanie takich zakazów w sądzie” – powiedział Marco Contiero, dyrektor ds. polityki rolnej UE w Greenpeace. według EurActive.

Prawo da poszczególnym krajom elastyczność w decydowaniu, czy uprawa GMO jest odpowiednia dla ich ludności, bez obawy o ingerencję ze strony firm biotechnologicznych. Zakazy można wdrożyć z wielu powodów, w tym polityki ochrony środowiska, planowania miast i kwestii pestycydów lub zdrowia.

Aby zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami w świecie żywności i napojów, odwiedź naszą Wiadomości kulinarne strona.

Joanna Fantozzi jest zastępcą redaktora w The Daily Meal. Śledź ją na Twitterze @JoannaFantozzi


Europa toruje drogę zakazom upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazania GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły środki zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM oraz zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę zakazom upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazu GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły działania zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM i zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę zakazom upraw GMO

Parlament Europejski we wtorek poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazu GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły działania zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM i zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę zakazom upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazania GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły działania zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM i zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę dla zakazów upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazania GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły działania zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM i zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę zakazom upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazu GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły działania zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM i zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę zakazom upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazania GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

Sprawozdanie Parlamentu utrzymuje wspólne unijne ramy zatwierdzania GMO, ale Izba chce, aby ocena ryzyka przeprowadzana na szczeblu UE przez EFSA została ulepszona poprzez uwzględnienie długoterminowych skutków dla środowiska lub wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, zanim nowa odmiana GMO będzie mogła być upoważniony.

Parlament nalegał również, aby państwa członkowskie podjęły działania zapobiegające zanieczyszczeniu rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego uprawami GM i zapewniły, że osoby odpowiedzialne za takie incydenty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.


Europa toruje drogę dla zakazów upraw GMO

We wtorek Parlament Europejski poparł plany, które pozwolą państwom członkowskim zdecydować, czy zakazać uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) na ich terytorium, podając szczegółową listę powodów, na których takie zakazy mogą zostać nałożone.

Izba głosowała za zmianą propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rozporządzenia UE, które pozwoliłoby państwom członkowskim ograniczyć lub zakazać uprawy na ich terytorium upraw GM, które uzyskały aprobatę bezpieczeństwa na poziomie UE.

Pierwotna propozycja Komisji sugerowała, że ​​państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać ich uprawy ze wszystkich względów oprócz zdrowia lub środowiska, które miały być oceniane wyłącznie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Propozycje wywołały jednak falę krytyki, w której przedsiębiorstwa obawiają się, że mogą doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, powodując niepewność prawną dla rolników. Niektóre propozycje władz wykonawczych UE zostały również uznane za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Sprawozdanie Parlamentu ma na celu zapewnienie państwom członkowskim „solidnej podstawy prawnej” do zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zapewnienie im lepszej ochrony prawnej w przypadku wyzwań ze strony partnerów handlowych sprzeciwiających się zakazom.

Raport – przyjęty 548 głosami za, 84 przeciw i 31 wstrzymujących się – wymienia szereg powodów, dla których państwa członkowskie mogą nakładać zakazy. Obejmują one:

Podstawy środowiskowe: takie jak odporność na pestycydy, inwazyjność niektórych upraw, zagrożenia dla różnorodności biologicznej lub brak danych na temat potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska.
Względy społeczno-gospodarcze: takie jak praktyczność i koszt środków mających na celu uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach, rozdrobnienie terytorium, zmiany praktyk rolniczych związanych z systemami własności intelektualnej lub cele polityki społecznej, takie jak ochrona różnorodności lub praktyki rolnicze.
Podstawy związane z użytkowaniem gruntów i praktykami rolniczymi.

Komisarz ds. zdrowia John Dalli zauważył, że określenie podstaw, na których można by ograniczyć uprawę, rzeczywiście wzmocniłoby propozycję wykonawczą UE. „Dlatego mogę poprzeć to podejście” – powiedział.

Dalli z zadowoleniem przyjął również kryteria ograniczające przyjęte przez Parlament, które w dużej mierze inspirowane są indykatywną listą, którą już opracowała Komisja.

Nalegał jednak, aby względy środowiskowe przedstawione w celu zakazania GMO były wyraźnie odmienne od tych, które zostały już ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ponadto podkreślił, że „wszelkie podstawy muszą być uzasadnione i zgodne z rzeczywistością danego terytorium”.

W kolejnym posunięciu Parlament przegłosował zmianę podstawy prawnej wniosku Komisji z art. 114 (w sprawie zbliżenia prawa krajowego w celu ustanowienia rynku wewnętrznego) Traktatu UE na art. 192, który dotyczy środowiska.

Sprawozdawczyni Parlamentu, francuska eurodeputowana Corinne Lepage (Sojusz Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), powiedziała, że ​​oparcie wniosku na art. 192 dałoby państwom członkowskim więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Ale komisarz Dalli powiedział, że nadal uważa, że ​​art. 114 najlepiej pasuje do wniosku.

The Parliament's report maintains a common EU authorisation framework for GMOs, but the House wants the risk assessment conducted at EU level by EFSA to be improved by taking into account long-term environmental effects or effects on non-target organisms before a new GMO variety can be authorised.

The Parliament also insisted that member states must take measures to prevent contamination of conventional or organic farming by GM crops, and ensure that those responsible for such incidents can be held financially liable.


Europe paves way for GM crop bans

The European Parliament on Tuesday backed plans to let member states choose whether to ban the cultivation of genetically-modified (GM) crops on their territory, giving a detailed list of grounds on which such bans could be imposed.

The House voted to amend European Commission proposals for an EU regulation that would allow member states to restrict or ban the cultivation on their territory of GM crops, which have been given safety approval at EU level.

The Commission's initial proposal suggested that member states could restrict or ban their cultivation on all but health or environmental grounds, which were to be assessed solely by the European Food Safety Authority (EFSA).

But the proposals have sparked a wave of criticism, with businesses fearing they could lead to fragmentation of the internal market, bringing legal uncertainty for farmers. Some of the EU executive's proposals have also been deemed incompatible with World Trade Organisation (WTO) rules.

The Parliament's report seeks to provide member states with "a solid legal basis" for banning GM crop cultivation, and to give them better legal protection in the event of challenges from trading partners opposed to bans.

The report - adopted with 548 votes in favour, 84 against and 31 abstentions – lists a number of reasons to allow member states to impose bans. Obejmują one:

Environmental grounds: Such as pesticide resistance, the invasiveness of certain crops, threats to biodiversity or a lack of data on potential negative consequences for the environment.
Socio-economic considerations: Such as the practicality and cost of measures to avoid an unintentional presence of GMOs in other products, fragmentation of territory, changes in agricultural practices linked to intellectual property regimes, or social policy objectives such as the conservation of diversity or distinctive agricultural practices.
Grounds relating to land use and agricultural practices.

Health Commissioner John Dalli noted that specifying the grounds on which the cultivation could be restricted would indeed enhance the EU executive proposal. "I can therefore support this approach," he said.

Dalli also welcomed the Parliament's restriction criteria for being largely inspired by the indicative list that the Commission had already developed.

But he insisted that the environmental considerations put forward for banning GMOs should be clearly distinct from those that have already been assessed by the European Food Safety Authority (EFSA).

In addition, he stressed that "any grounds need to be substantiated and in line with the reality of the territory in question".

In another move, the Parliament voted to change the legal basis of the Commission proposal from Article 114 (on the approximation of national law to establish the internal market) of the EU Treaty to Article 192, which is related to the environment.

The Parliament's rapporteur, French MEP Corinne Lepage (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), said that basing the proposal on Article 192 would give member states more say on the matter.

But Commissioner Dalli said he still thought that the Article 114 was best suited to the proposal.

The Parliament's report maintains a common EU authorisation framework for GMOs, but the House wants the risk assessment conducted at EU level by EFSA to be improved by taking into account long-term environmental effects or effects on non-target organisms before a new GMO variety can be authorised.

The Parliament also insisted that member states must take measures to prevent contamination of conventional or organic farming by GM crops, and ensure that those responsible for such incidents can be held financially liable.


Europe paves way for GM crop bans

The European Parliament on Tuesday backed plans to let member states choose whether to ban the cultivation of genetically-modified (GM) crops on their territory, giving a detailed list of grounds on which such bans could be imposed.

The House voted to amend European Commission proposals for an EU regulation that would allow member states to restrict or ban the cultivation on their territory of GM crops, which have been given safety approval at EU level.

The Commission's initial proposal suggested that member states could restrict or ban their cultivation on all but health or environmental grounds, which were to be assessed solely by the European Food Safety Authority (EFSA).

But the proposals have sparked a wave of criticism, with businesses fearing they could lead to fragmentation of the internal market, bringing legal uncertainty for farmers. Some of the EU executive's proposals have also been deemed incompatible with World Trade Organisation (WTO) rules.

The Parliament's report seeks to provide member states with "a solid legal basis" for banning GM crop cultivation, and to give them better legal protection in the event of challenges from trading partners opposed to bans.

The report - adopted with 548 votes in favour, 84 against and 31 abstentions – lists a number of reasons to allow member states to impose bans. Obejmują one:

Environmental grounds: Such as pesticide resistance, the invasiveness of certain crops, threats to biodiversity or a lack of data on potential negative consequences for the environment.
Socio-economic considerations: Such as the practicality and cost of measures to avoid an unintentional presence of GMOs in other products, fragmentation of territory, changes in agricultural practices linked to intellectual property regimes, or social policy objectives such as the conservation of diversity or distinctive agricultural practices.
Grounds relating to land use and agricultural practices.

Health Commissioner John Dalli noted that specifying the grounds on which the cultivation could be restricted would indeed enhance the EU executive proposal. "I can therefore support this approach," he said.

Dalli also welcomed the Parliament's restriction criteria for being largely inspired by the indicative list that the Commission had already developed.

But he insisted that the environmental considerations put forward for banning GMOs should be clearly distinct from those that have already been assessed by the European Food Safety Authority (EFSA).

In addition, he stressed that "any grounds need to be substantiated and in line with the reality of the territory in question".

In another move, the Parliament voted to change the legal basis of the Commission proposal from Article 114 (on the approximation of national law to establish the internal market) of the EU Treaty to Article 192, which is related to the environment.

The Parliament's rapporteur, French MEP Corinne Lepage (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), said that basing the proposal on Article 192 would give member states more say on the matter.

But Commissioner Dalli said he still thought that the Article 114 was best suited to the proposal.

The Parliament's report maintains a common EU authorisation framework for GMOs, but the House wants the risk assessment conducted at EU level by EFSA to be improved by taking into account long-term environmental effects or effects on non-target organisms before a new GMO variety can be authorised.

The Parliament also insisted that member states must take measures to prevent contamination of conventional or organic farming by GM crops, and ensure that those responsible for such incidents can be held financially liable.


Obejrzyj wideo: Chiński smok - co czeka największą gospodarkę świata? W sedno rynku - (Styczeń 2022).